Toimitusehdot ja tietosuoja

Toimitusehdot

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö: Cristian Hallivuori
Puhelin +358 400 985852
Osoite: Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki
Sähköposti: cristian(at)cristian.fi

Imaginary Tmi, Y-tunnus: 2780183-6

Tuotteet ja hinnat

Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron. Tuote myydään tilaamishetkellä verkkokaupassa ilmoitetulla hinnalla. Pidätämme oikeuden olla myymättä tuotetta teknisestä tai inhimillisestä syystä aiheutuneella virheellisellä hinnalla, mikäli kyseessä on selkeä hinnoitteluvirhe ja hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena. (Oikeustoimilaki 32§)

Tilaaminen

Tuotteitamme voi tilata vain verkkokaupan kautta. Tilattavat tuotteet valitaan verkkokaupassa lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnolla. Tehdessään tilauksen asiakas hyväksyy nämä toimitusehdot ja tuotteiden hinnat. Tilaushetkellä annettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään tilausvahvistus, jossa ilmenevät tilatut tuotteet ja hinta.

Mikäli et jostain syystä ole saanut tilausvahvistusta vuorokauden sisällä tilauksestasi, ota yhteyttä sähköpostitse cristian(at)cristian.fi. Kun kyseessä on live-verkkokurssin osallistuminen, saat sähköpostiisi tarkemmat ohjeet osallistumisestasi viimeistään kolme päivää ennen kurssin alkua.

Vastuu virheistä, palautukset ja reklamaatiot

Asiakas voi peruuttaa tilauksensa 48 tuntia ennen kurssin alkua, jolloin hän on oikeutettu täyteen rahojen palautukseen. Sen jälkeen peruuttaminen ja rahojen palautus on mahdollista vain painavasta syystä, esimerkiksi sairastuminen tai muu yllättävä vakava tapahtuma. Verkkokurssin tarjoaja pitää itselleen oikeuden peruuttaa kurssin vähäisen osallistujamäärän takia. Tässä tapauksessa asiakas saa täyden palautuksen maksamastaan hinnasta, mutta ei ole oikeutettu erilliseen korvaukseen.

Verkkokurssin vetäjän sairastumisen, teknisten ongelmien tai muun vakavan syyn synnyttämän opetuskerran peruuntumisen tapauksessa kurssikerralle tarjotaan korvaavaa aikaa. Jos tämä aika ei sovi osallistujalle, osallistuja on oikeutettu rahojen palautukseen tämän kyseisen opetuskerran osalta. Verkkokurssin vetäjä ei ole vastuussa asiakkaan teknisistä ongelmista johtuvista estymisistä.

Verkkokurssin vetäjä toivoo että kurssille osallistumista harkitsevat tutustuvat tarkkaan kurssin sisällön esittelyyn. Tällä tavalla heillä on selkeä kuva mitä kurssin sisällöstä voi odottaa ja vastaako se heidän oppimistarpeitansa. Jos osallistuja on tyytymätön saamansa opetuksen sisältöön, se tulee ilmaista heti opetuskerran jälkeen. Asiakkaalla on mahdollista perua osallistumisensa lopuille opetuskerroille ja saada rahojen palautus niiltä osin joihin hän ei tule osallistumaan.

Verkkokursiin vetäjä pitää itsellään oikeuden poistaa verkkokurssilta henkilön joka toistuvasti häiritsee opetusta tai käyttäytyy muulla tavalla epäasiallisesti opettajaa tai osallistujia kohtaan. Tässä tapauksessa poistetulle osallistujalle palautetaan rahat siitä osasta johon hän ei enää oikeutettu osallistumaan. (Esim palautus 50% jos osallistuja on ehtinyt olla puolet kurssista).

Kaikki huomautukset ja reklamaatiot tulee antaa kirjallisesti kolmen päivän sisällä opetuskerrasta verkkokurssin vetäjälle.

Tekijänoikeudet

Kaikki verkkokurssin materiaali on Cristian Hallivuoren omistamaa ja on suojattu tekijänoikeuslailla. Osallistuja ei voi jakaa tai muuten käyttää materiaalia ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa.

Imaginary Tmi:n rekisteriseloste ja tietosuoja

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste (523/1999) §10 mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä, y-tunnus ja yhteystiedot

Imaginary Tmi, Y-tunnus: 2780183-6
Osoite: Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki
Sähköposti: cristian(at)cristian.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa ja yhteystiedot

Cristian Hallivuori
Osoite: Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki
www.Cristian.fi

3. Rekisterin nimi

Imaginary Tmi:n asiakas- ja markkinointirekisteri:

  • Rekisteri asiakkaista
  • Rekisteri uutiskirjeen tilaajista

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

  • asiakassuhteiden ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
  • asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
  • palveluista ja tuotteista tiedottaminen ja markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Rekisteri koostuu yllä mainitun sivuston, maksuttomien visualisaatioiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä Valonpolun ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä luovuttamat yhteystiedot eli nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot käyttäjän tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Tämän lisäksi rekisteriin tallennetaan myös henkilötietoja, käyttötietoja, viestejä, kommentteja, suostumuksia, kieltoja ja asiakaspalautteita.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta Valonpolku saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen cristian(at)cristian.fi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisteripitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä (cookies).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käytetään ainoastaan Cristian.fi:n asiakassuhteiden hoitamiseen. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole. Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamismahdollisuus testataan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus

Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi henkilötietolain §26 mukaisesti tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja

rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon, jota rekisteröity ei itse voi muokata.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai laitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle www.tietosuoja.fi

Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Valonpolku käyttää omilla sivuillaan evästeitä. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Cristian.fi käyttää seuraavia evästeitä:

  • analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta ja seuraa sivuston kävijämääriä)

Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä sivuston evästeet. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa tai estää evästeiden vastaanotto oman verkkoselaimen asetuksista.

Evästeiden poistaminen

Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön. Toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Huomaa, että toimimalla näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivuston sujuvamman käytön.

Scroll to Top